Grundlag for drift

Plejehjemmet Else Marie er en selvstændig “nonprofit” virksomhed tilknyttet Mariehjemmene og drives på en humanistisk tankegang uden religiøs eller politisk tilknytning. Plejehjemmet drives af en lokal bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af forstanderen.

Der arbejdes ud fra serviceloven og loven om almene boliger. Det betyder, at pleje og omsorg ydes i henhold til servicelovens formål og bestemmelser, samt sundhedslovgivningen på området.

Lejekontrakten indgås i henhold til loven om almene boliger. Kommunal økonomisk støtte kan ydes til indskud og husleje i henhold til boligstøtteloven.
Vedtægter for den selvejede institution Else Mariehjemmet (0.2 Mb)
Vedtægter for den selvejende almene bolig ældreinstitution Else Mariehjemmet (0.7 Mb)
Plejehjemmet Else Marie
Kystvej 33
3050 Humlebæk
genveje:
Kontakt Privatlivs- og cookie-deklaration
GDPR oplysningspligt
Log ind
links:

Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Plejehjemmet Else Marie | Kystvej 33 | 3050 Humlebæk | Tlf.: 4919 0862