Hvordan bliver man beboer?

Plejehjemmet Else Marie modtager borgere fra hele landet, som er visiteret til en plejebolig. Alle kommuner kan, hvis borgeren ønsker det, visitere tilPlejehjemmet Else Marie på samme måde, som de visiterer til egne plejeboliger.

Ønsker man at blive beboer på Plejehjemmet Else Marie, kontaktes egen hjemkommune. Hjemkommunen behandler plejeboligansøgning.

Den godkendte ansøgning og betalingstilsagn sendes til Fredensborg Kommune. Såfremt ansøgningen godkendes ud fra Fredensborg kommunes visitationskriterier, skrives  beboeren  på Plejehjemmet Else Maries venteliste.
Plejehjemmet Else Marie
Kystvej 33
3050 Humlebæk
genveje:
Kontakt Privatlivs- og cookie-deklaration
GDPR oplysningspligt
Log ind
links:

Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Plejehjemmet Else Marie | Kystvej 33 | 3050 Humlebæk | Tlf.: 4919 0862